Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych (dalej „Serwisy”) jest VHM Hotel Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-402), przy ul. Erazma Ciołka, NIP 5272464408, REGON 015876338, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219806 (dalej „VHM Hotel Management” lub „Administrator”).

ZAGADNIENIA OGÓLNE

VHM Hotel Management przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisów. Korzystając z Serwisów, w szczególności zakładając konto w Serwisach i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisów akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i te, dotyczące plików cookie.

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW

 1. VHM Hotel Management zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisów realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) oraz ustaw regulujących zasady RODO w polskim porządku prawnym.
 2. Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są w celu:
 • rezerwacji pokoi stosownie do życzeń użytkownika do czego podstawą jest art. 6 ust.1 lit b RODO;
 • rozpatrywania reklamacji składanych przez użytkownika oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) do czego podstawa jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie wykonywania umowy oraz uzasadniony interes Administratora określony w art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • wykonywania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora w szczególności podatkowych lub rachunkowych i prawnych do czego podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • ponadto dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie tj. informowania o nowych usługach Administratora, w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Administrator przetwarza również dane osobowe użytkowników Serwisu na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody np. w celach marketingowych w tym do wysyłania newsletterów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Zgodę użytkownik Serwisu może w każdej chwili wycofać, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie rezerwacji w Serwisach – brak podania imienia i nazwiska oraz numer telefonu.
 • Administrator będzie przechowywać dane użytkowników przez okres realizacji usług oraz po ich realizacji do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, IT, którzy będą przetwarzali dane osobowe użytkowników w naszym imieniu. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych użytkowników poza EOG. W przypadku jednak gdyby miało dojść do przekazania danych poza EOG Administrator zobowiązany jest spełnić wszystkie obowiązki RODO w tym zakresie.
 • Powierzając nam swoje dane osobowe użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu.
 • W celu skorzystania ze swoich uprawnień skontaktuj się z VHM Hotel Management (adres e-mail: dane@vhmhm.pl adres korespondencyjny: VHM Hotel Management sp. z o.o. ul. Erazma Ciołka 12, Warszawa (01-402). Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania newslettera to może to zrobić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dane@vhmhm.pl lub wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera lub w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisach zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z VHM Hotel Management (adres e-mail: dane@vhmhm.pl adres korespondencyjny: Erazma Ciołka 12, Warszawa (01-402).
 • W oparciu o dane użytkownika Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, związane z realizacją usług na rzecz użytkowników Serwisu.
 • Niektóre dane Użytkownika mogą być pobierane automatycznie podczas wizyty w Serwisach (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

VHM Hotel Management dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych Użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. VHM Hotel Management prowadząc Serwisy stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez VHM Hotel Management danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione

Spółka przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisów i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych użytkowników Serwisów i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

Spółka zabezpiecza dane osobowe przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych, dopuszczając do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

PLIKI COOKIE

VHM Hotel Management stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisów korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisów na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisów VHM Hotel Management tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Pliki cookie służą także do zbierania danych statystycznych Serwisu, celem dopasowania Serwisu do preferencji Użytkowników.
Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki komputera, którą jest wykorzystywana do odwiedzania naszych Serwisów, Użytkownik może wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie.
VHM Hotel Management wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia
 • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

CELE ZBIERANIA PLIKÓW COOKIE

Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisów.
Pliki cookie należące do VHM Hotel Management są wykorzystywane w następujących celach:

 • reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisów reklam usług i produktów),
 • statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości),
 • przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących, np. kolor layoutu;
 • identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów;
 • zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisów;
 • zapewnienia najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisów dla odbiorcy.

Oprócz własnych plików cookies w Serwisach zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbierania danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów;
 • wyświetlania reklam behawioralnych – dostosowanych do zainteresowań użytkowników;
 • tworzenia profili behawioralnych użytkowników, w szczególności po to, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców;
 • obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect.

JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Użytkownik może samodzielnie dokonać wszystkich zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji- Internet Explorer
Więcej informacji- Chrome
Więcej informacji- Firefox
Więcej informacji- Safari

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tego serwisu.

POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.
VHM Hotel Management korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny możliwości technicznych Serwisów.
Wykorzystywane przez nas cookies Google Analytics służą do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Informacja wytworzona przez te pliki cookie, dotyczy korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu (w tym adres IP i informacja o umiejscowieniu komputera w internecie) i jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkowników z naszego serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności w serwisie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google.

Nazwa pliku Cookie Wygasa po (okres ważności) Opis pliku cookies
__utma 730 dni Identyfikator użytkownika – usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www ;”trwałe” cookie, śledzi, ile razy użytkownik odwiedzał daną domenę kiedy ich pierwsza wizyta i a kiedy ostatnia wizyta. Umożliwia on określenie ilości unikalnych użytkowników (definiowanych jako określona przeglądarka na określonym komputerze), którzy odwiedzają stronę.
__utmb Wygasa po 30 minutach braku
aktywności Identyfikator sesji – usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www Plik cookies współpracując pozwala obliczyć, jak długo trwa wizyta. __utmb pobiera znacznik czasu w momencie , gdy użytkownik przechodzi do witryny, podczas utmc __ pobiera znacznik czasu w momencie, w czasie, gdy użytkownik opuszcza witrynę. __utmb wygasa z końcem sesji. __utmc, czeka 30 minut, a potem wygasa.
__utmc Pod koniec sesji
__utmz 182 dni Identyfikator kampanii – usługa śledzenia Google Analytics – używana przez większość stron www. _utmz śledzi skąd zwiedzający przychodzi, jaką wyszukiwarkę używa, które linki kliknął, jakich słów kluczowych użył i gdzie na świecie był, gdy uzyskał dostęp do strony internetowej. Jej Okres ważności wygasa po 15.768.000 sekund – lub po 6 miesiącach.
Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

VHM Hotel Management zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności. O zmianach zasad Polityki Prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisów. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.
W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z VHM Hotel Management. (adres e-mail: dane@vhmhm.pl adres korespondencyjny: VHM Hotel Management ul. Erazma Ciołka 12, Warszawa (01-402)).