Klauzula RODO

Administratorem danych osobowych jest spółka VHM Hotel Management Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Ciołka 12 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000219806, NIP: 5272464408, adres e-mail: dane@vhmhm.pl

Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie – podstawa to prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

Przysługuje Państwu prawo do:

   1. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
   2. sprostowania danych osobowych;
   3. usunięcia danych osobowych;
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
   6. przenoszenia danych;
   7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną, telefoniczną lub pocztą elektroniczną na adres dane@vhmhm.pl