ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

Efektywne zarządzanie obiektem sieciowym to warunek wypracowania jak najkrótszego okresu zwrotu z danej inwestycji.VHM Hotel Management, wykorzystując wieloletnie doświadczenie swojego zespołu w zakresie zarządzania ponad 1.500 pokojami hotelowymi, zapewnia profesjonalną obsługę jako operator hotelowy sieci międzynarodowych. Dotyczy to zarówno fazy uruchomienia hotelu, wstępnego okresu jego funkcjonowania oraz całego czasu trwania Umowy Franczyzowej. Obejmuje swym zakresem pełen wachlarz usług obejmujących m.in. rekrutację personelu, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników poszczególnych działów, tworzenie i realizację efektywnej strategii sprzedażowo-marketingowej hotelu oraz kontrolę kosztów w hotelu i gastronomii.