DZIERŻAWA

W przypadku projektów hotelowych, zlokalizowanych w centrach miast, VHM Hotel Management jest gotowy do wydzierżawienia wykończonych „pod klucz” obiektów, tak by mogły one działać w ramach międzynarodowej sieci hotelarskiej. Wymaga to uczestnictwa VHM Hotel Management w procesie powstawania hotelu, tak by spełniał on wszystkie, ustanowione przez daną sieć standardy. Gwarancja dzierżawy umożliwia tym samym inwestorowi, podjęcie starań uzyskania stosownego finansowania dla projektu.