Usługi

vhm hotel management uslugi

Planujesz wybudować hotel? Może mógłby to być hotel sieciowy? Jaka marka byłaby dla niego najlepsza? Ile powinien mieć pokoi? Nie chcesz się tym zajmować? Zależy Ci na profesjonalnym poprowadzeniu projektu? Nie można było lepiej trafić!

VHM Hotel Management, angażując swoje dotychczasowe doświadczenia oraz uwzględniając zespół profesjonalnych i kreatywnych pracowników, jest przygotowany do tego, by pomóc Ci na każdym etapie realizacji Twojej inwestycji.

ZARZĄDZANIE / DZIERŻAWA

Efektywne zarządzanie obiektem sieciowym to warunek wypracowania jak najkrótszego okresu zwrotu z danej inwestycji. VHM Hotel Management, wykorzystując wieloletnie doświadczenie swojego zespołu w zakresie zarządzania ponad 1.500 pokojami hotelowymi, zapewnia profesjonalną obsługę jako operator hotelowy sieci międzynarodowych. Dotyczy to zarówno fazy uruchomienia hotelu, wstępnego okresu jego funkcjonowania oraz całego czasu trwania Umowy Franczyzowej. Obejmuje swym zakresem pełen wachlarz usług obejmujących m.in. rekrutację personelu, przeprowadzanie szkoleń dla pracowników poszczególnych działów, tworzenie i realizację efektywnej strategii sprzedażowo-marketingowej hotelu oraz kontrolę kosztów w hotelu i gastronomii.
W przypadku projektów hotelowych, zlokalizowanych w centrach miast, VHM Hotel Management jest gotowy do wydzierżawienia wykończonych „pod klucz” obiektów, tak by mogły one działać w ramach międzynarodowej sieci hotelarskiej. Wymaga to uczestnictwa VHM Hotel Management w procesie powstawania hotelu, tak by spełniał on wszystkie, ustanowione przez daną sieć standardy. Gwarancja dzierżawy umożliwia tym samym inwestorowi, podjęcie starań uzyskania stosownego finansowania dla projektu.

DORADZTWO / FRANCZYZA / BUDOWA

VHM Hotel Management zapewnia wszechstronne podejście do projektu:

    • poczynając od bardzo szczegółowej analizy projektów architektonicznych w odniesieniu do standardów, czy też wymogów danej sieci
    • angażując efektywne wykorzystanie przewidzianej na hotel powierzchni
    • wypracowując optymalne rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom inwestorskim.

Jaką markę wybrać?

Szczegółowa analiza finansowa przygotowana przez specjalistów VHM Hotel Management, uwzględniająca rekomendowane dla danego obiektu marki sieci międzynarodowych, pozwala realnie ocenić szanse powodzenia planowanej inwestycji. Wraz ze Studium Wykonalności stanowi ona podstawę rozpoczęcia danego projektu. Prowadząc negocjacje z wybraną siecią przyświeca nam przede wszystkim jeden cel: osiągnięcie jak najkorzystniejszych dla inwestora warunków współpracy, pozwalających na wypracowanie jak najkrótszego okresu zwrotu z danej inwestycji.

Zarządzanie projektem.

Udział VHM Hotel Management przy realizacji danej inwestycji, wsparta pełnym nadzorem oraz koordynacją, zwłaszcza z działami technicznymi międzynarodowych sieci hotelarskich, stanowi istotną gwarancję, że VHM Hotel Management skutecznie przygotuje hotel do efektywnego funkcjonowania operacyjnego.

^