O Nas

VHM HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o.

Spółka córka SATORIA Group S.A. została powołana do życia ze względu na pojawiającą się na rynku potrzebę funkcjonowania podmiotów zarządczych, przygotowanych do profesjonalnego zarządzania obiektami hotelowymi, działającymi pod międzynarodowymi markami.

Spółka koncentruje się zarówno na podpisywaniu umów na zarządzanie, jak również umów na najem świetnie zlokalizowanych obiektów hotelowych, dla których VHM Hotel Management jest gotowa pozyskać międzynarodową markę. Oznacza to pełną elastyczność, pozwalającą na wykorzystanie pojawiających się na rynku możliwości, z adekwatnym do danego projektu rozwiązaniem. Ta w pełni polska spółka, dzięki wieloletniemu doświadczeniu zaangażowanego i profesjonalnego zespołu znającego polski rynek, może już teraz stanowić świetną alternatywę dla międzynarodowych operatorów hotelowych.

vhm hotel management

Zarząd

vhm hotel management - andrzej wojcik

Andrzej Wójcik
Prezes Zarządu

Jest odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i rozwój biznesu w SATORIA Group SA.

Od 1999 Wiceprezes Zarządu SATORIA Group S.A. – Grupy Kapitałowej działającej w obszarze nieruchomości hotelowych i biurowych w Polsce – głównie w Warszawie i Krakowie.

Biznesowe doświadczenie i praktykę menadżerską zdobywał w zarządzaniu wieloma spółkami kapitałowymi na polskim rynku. Prezes  Zarządu RT Hotels S.A. w Krakowie – Spółki zależnej Grupy.

vision hotel management

Wojciech Popis
Wiceprezes Zarządu

Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu.

Przez 14 lat związany z firmą Coca-Cola, w której m.in. jako Business Process Leader był odpowiedzialny w 24 krajach za wprowadzanie standardów współpracy z głównymi klientami firmy, w tym z hotelami. Od kilku lat związany z branżą hotelową, zajmuje się tematyką dostosowywania obiektów do światowych wymogów hotelowych, zarządzaniem operacyjnym oraz udzielaniem franczyz przez międzynarodowe sieci hotelowe (np. Hilton Worldwide, Wyndham).

Mariusz Kubala
Członek Zarządu

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży hotelarskiej.

Od 2007 pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie Satoria Group SA będąc odpowiedzialnym za nadzór nad operacyjnym funkcjonowaniem hoteli grupy jak również za współtworzenie strategii handlowej i rozwojowej firmy. Wcześniej był związany min. z Groupe Envergure (obecny Louvre Hotels) gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. handlowych na Polskę wprowadzając nowe hotele grupy Envergure, pracował dla Sieci IBB Hotels w Poznaniu.

Pełni również funkcję członka zarządu w krakowskiej spółce RT Hotels a także członka zarządu w spółce VHM Hotel Management powołanej do zarządzania hotelami pod międzynarodowymi markami.

vision hotel management

Zespół

Marta Kuniszyk
Dyrektor Finansowy

Od 1995 r. w branży hotelarskiej. W 1998 r. obroniła w Szkole Głównej Handlowej pracę doktorską dot. zastosowania rachunkowości zarządczej w zarządzaniu w branży hotelowej.

W latach 1995–2010 pracowała w Grupie Orbis, 1999–2007 r. jako Dyrektor Biura Rozwoju ORBIS S.A., członek wielu rad nadzorczych spółek z Grupy Orbis, 2007–2010 członek zarządu dyrektor finansowy w spółce z Grupy Orbis. Uczestniczyła w procesie wdrażania w Orbis S.A. rachunkowości zarządczej i wprowadzeniu Orbis S.A. na GPW w Warszawie. Ekspert branżowy i doradca. Wykładowca. Od 17 lat współpracuje z SGH. Autor licznych publikacji branżowych. W latach 2011–2013 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych i Rozwoju w Port-Hotel Sp. z o.o. Od sierpnia 2014 roku Dyrektor Finansowy w Satoria Group SA.

vision hotel management

Mariusz Piasecki
Dyrektor ds. Rozwoju

Odpowiedzialny za prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych.

Koordynuje również działania służące rozwojowi Spółki, usprawnianiu procesów remontowo-inwestycyjnych oraz przejęć istniejących obiektów. Nadzoruje również wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych. Kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie zdobył pracując w koncernach zachodnich, w których był uczestnikiem wielu korporacyjnych programów szkoleniowych i rozwojowych, kształtujących kompetencje sprzedażowe, interpersonalne i zarządzania projektami.

Michał Świgost
Dyrektor Sprzedaży I Marketingu

Handlowiec z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu w segmencie Hospitality.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w hotelu indywidualnym jak i w krajowych oraz międzynarodowych sieciach hotelowych, jak Qubus Hotel oraz Mamaison Hotel & Residence w grupie ORCO. W grupie Satoria do głównych obowiązków należy maksymalizacja przychodów w poszczególnych segmentach rynku, koordynowanie zadań zespołów handlowych oraz prowadzenie kampanii promocyjnych grupy.

Radosław Zawrzykraj
Kierownik Biura
ds. Analiz, Kontrolingu i Budżetowania

Odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie procedur kontroli zarządczej oraz za kształtowanie i koordynowanie procesu planowania i kontroli efektywności operacyjnej.

Zajmuje się tworzeniem analiz finansowych działalności bieżącej oraz nowych projektów hotelowych. Opracowuje informacje wspomagające ocenę obszarów sterowania ryzykiem i tworzeniem prognoz działalności operacyjnej.

vhm-zespol-Rafal-Burski

Rafał Burski
Dyrektor E-Commerce

Odpowiedzialny za E-commerce, prognozowanie i optymalizację przychodów, budowanie strategii cenowych, dystrybucję on line oraz marketing internetowy.

Wprowadza wielopłaszczyznowy marketing sieciowy, posiada głęboka wiedzę na temat systemów PMS, CRS, RMS, systemów do zarządzania sprzedażą i opiniami on line.

Wcześniej zdobywał doświadczenie jako Revenue Manager pracując dla hotelu Radisson Blu w Warszawie (Grupa Carlson Rezidor), a także w butikowym hotelu Rialto.

 

^